hildeboe
hildeboe
Registered:
Groups: Administrators, Anyone, Members, Registered
Posts in NNE-medlemmer
12
Show   Total: 36 items
Date Subject Count Location
Shaping Data in Digital Humanities 0 replies NNE-medlemmer
Treårig postdok-stipend på prosjektet "Literary Citizens of the World" 0 replies NNE-medlemmer
Seminar: Nye perspektiv på språkteknologi 0 replies NNE-medlemmer
Påminnelse: CFP til NNEs konferanse i Finland den 6.–8. oktober 2017: "Utgåvor i användning" 0 replies NNE-medlemmer
Re: NNE workshop 2016 0 replies NNE-medlemmer
NNE workshop 2016 1 reply NNE-medlemmer
Conference: Handwritten Text Recognition 0 replies NNE-medlemmer
The Arts of Editing: Past, Present and Future 0 replies NNE-medlemmer
Re: Ny organisasjon: Digital Humaniora i Norden 0 replies NNE-medlemmer
Ny organisasjon: Digital Humaniora i Norden 1 reply NNE-medlemmer
Re: Referanse til Helmer blå? 0 replies NNE-medlemmer
Referanse til Helmer blå? 1 reply NNE-medlemmer
Digital dugnad for Edvard Munchs brev 0 replies NNE-medlemmer
Nasjonalbiblioteket i Oslo: Forskningsbibliotekar - litteratur og kildeutgivelser 0 replies NNE-medlemmer
KulturNav, nettsted for felles autoritetslister 0 replies NNE-medlemmer
Endringer i forumet NNE-medlemmer 0 replies NNE-medlemmer
Påminnelse om NNE 2013 0 replies NNE-medlemmer
Ph.d-stilling i København 0 replies NNE-medlemmer
Stilling ledig på Nasjonalbiblioteket i Oslo 0 replies NNE-medlemmer
NNE 2013. Call for paper 0 replies NNE-medlemmer
12